Årsberättelse 2022


Styrelsen har under året varit:

Gull Rydströmordf./webÅke Nilssonvice ordf.
Magnus ZätterströmkassörIréne Jönssonvice kassör
Carin Svantessonsekr./suppl.Claes Nordfeldtvice sekr./suppl.
Ann-Marie OlssonledamotTom Strömledamot
Gunnel Grönvall    ledamotBo Knudsensuppl.

Under verksamhetsåret hade styrelsen 12 protokollförda möten. Antalet medlemmar var vid årsskiftet 417 och medlemsavgiften 125 kr. Kassabehållningen var 96 554,71 kr. Ingrid Nihlgård har adjungerats till styrelsen för att bistå i frågor angående förplägnad m.m. Det planerade årsmötet i februari flyttades till 14 maj på grund av ökad smittspridning av covid-19.

Bygdeafton den 16 mars.Geolog Emma Rehnström berättade livfullt under rubriken ”Skånska mineralfyndigheter förr och nu” om brytning och användning av olika mineraler samt om projektet Geopark Skåne. Till kvällsmat serverades svamprisotto samt kaffe och biskvi.

Bygdeafton den 20 april.Kvällens gäst, Anette Nilsson från Boängs gård, berättade om och visade hur hon planerat och byggt upp sin fina köksträdgård där grönsaker och sommarblommor odlas tillsammans. Krögaren serverade kycklingsallad samt kaffe med rabarberpaj.

Årsmöte den 14 maj och firandet av att Bygdeskrift 8 givits ut.På Björk´s Ringsjön bjöds medlemmar och författare på räkmacka och kaffe med hembakat före förhandlingarna. Martin Christoffersson och Fredrik Andersson underhöll och bygdekunskaperna testades under en tipsrunda. Sven Jensén, ordförande i Skånes Hembygdsförbund, överlämnade förtjänsttecken till Ingrid Nihlgård som lämnar styrelsen efter 33 år samt gratulerade Bygdeföreningen som tilldelats utmärkelsen ”Årets Hembygdsförening i Skåne”.

Lördagen den 4 juni tilldelades Södra Ringsjöortens Bygdeförening utmärkelsen ”Årets Hembygdsförening i Sverige” vid Sveriges Hembygdsförbunds föreningsstämma i Nyköping där Gull Rydström och Claes Nordfeldt mottog diplom och 10 000 kr.

Nationaldagen den 6 juni firades med program för hela familjen i samarbete med Snogeröds IF. Anna Palm, f.d. kommunalråd, talade, Ringsjökören sjöng, lokala verksamheter presen-terade sig och Glada Gänget dansade glatt i ösregnet. Barnen roade sig med att åka traktor och vagn, hoppa i hoppborgen, få en ansiktsmålning och annat kul som Räddningstjänst Rolsberga och SIF hade ordnat. Grillad korv och kaffe med hembakat serverades.

Kyrkogårdsvandringen den13 juli i Bosjökloster leddes av Carin Svantesson och Gull Rydström och gravar dokumenterade av Ragnar Mårtensson var i fokus. Vid fikat i Kyrkans Hus visades delar av Ragnars fotokonst som familjen donerade till Bygdeföreningen efter hans bortgång. Samarrangemang med Ringsjö församling.

Orupsdagen den 13 augusti. Åke Nilsson, läkare, gav bakgrund till tuberkulosvården och Bo Järnbring, son till chefsvaktmästaren, berättade om sin uppväxtmiljö. Magnus Ivarsson berättade om verksamheten på Orup idag och den nye ägaren Per Skerups framtidsplaner. Lägenheter för trygghetsboende visades under en rundvandring innan egna kaffekorgar avnjöts i skön skugga vid f.d. caféet.

Bygdeafton den 14 september. Landskapsarkitekt Allan Gunnarsson trollband publiken med sitt föredrag om ”Träden och människan” i vilket trädens och skogens betydelse för människan genom historien illustrerades med bilder, anekdoter och citat. Menyn denna kväll var äppelfläsk och kaffe med husets äppelkaka.

Hemvändardagen den 25 september i Gudmuntorp var arrangerad tillsammans med Ringsjö församling och inleddes med gudstjänst av teol.stud. Robert Nord och sång av Ringsjö kyrkokör och kantor Elisabeth Mühlhäuser. Efteråt serverades smörgåstårta, kaffe och hembakat i Församlingshemmet i Hurva där Bygdeföreningen också visade foton från verksamheten.

Temamötet som hölls den 5 oktober anordnades tillsammans med Snogeröds IF.  Kommunalråden Johan Svahnberg, Höör, och Johan Andersson, Eslöv, informerade om aktuella projekt i kommunerna och frågor kring Södra Ringsjöortens framtid diskuterades. Eddie Ellman från Civilförsvarsförbundet i Eslöv informerade om hemberedskap i händelse av t.ex. strömavbrott och visade vad en krislåda bör innehålla.

Bygdeafton den 26 oktober. Limnolog Lynn Ranåker, Böstofta, tog oss först med under sjöytan och informerade avslutningsvis om brandskydd i sitt föredrag ”Vatten ur två perspektiv: Hur vatten påverkar fiskens liv och betydelsen av vatten vid brand”. Kvällen inleddes med välsmakande sillbord och kaffe med kaka.

Konst- och Hantverksmässa den 12-13 november i Kyrkans hus, Bosjökloster där fint hantverk visades och såldes. Besökarna lät sig väl smaka av kaffe och hembakat eller av korv som grillats av Räddningstjänst Rolsberga. På lördagen sjöng Maria Jönsson från Tjörnarp ur skillingtryck och Eva Bladh, Hörby, bjöd på en musikalisk resa på söndagen.

  • En arbetsgrupp i Bygdeföreningen fortsätter undersöka förutsättningar och krav för byggandet av cykelväg mellan Gudmuntorp och Gamla Bo.
  • Bygdeföreningen har under året fortsatt samarbetet med Gudmuntorps skola och genomförde under våren en uppskattad utflykt med förskoleklassen till Kungskällan samt en hembygdsdag i klass 2. Projekt om Rolsberga i klass 5 är planerad till våren.
  • Till minne av fotograf Ragnar Mårtensson har Bygdeföreningen låtit sätta en namnplatta på minnesstenen på Gudmuntorps kyrkogård.

Rolsberga den 11 januari 2023 /Styrelsen