Årsberättelse 2021


Styrelsen har under året varit:

Gull Rydströmordf/webÅke Nilssonvice ordf
Magnus Zätterströmkassör/supplIréne Jönssonvice kassör
Ingrid Nihlgårdsekr/förplägnClaes Nordfeldtvice sekr/suppl
Anne-Marie OlssonledamotTom Strömledamot
Gunnel GrönvallledamotCarin Svantessonsuppl

Under verksamhetsåret hade styrelsen 12 protokollförda möten. Antalet medlemmar var vid årsskiftet 412 och medlemsavgiften 125 kr. Kassabehållningen var 107 361,67 kr.

Då det planerade programmet inte kunde genomföras på grund av coronarestriktioner lanserades under våren digitala tipsrundor. 14 februari öppnades en digital bilrunda med start i Snogeröd, från 20 mars kunde man testa sina kunskaper på en promenad i Klintaskogen vid Wrangelsborg och från 17 april på en runda till fots vid Gudmuntorp och Kråkarp. Dessa rundor, som fortfarande är aktuella, hade totalt ett åttiotal deltagare.

Årsmöte hölls den 26 maj via e-post och brev till medlemmarna.

Nationaldagen den 6 juni. Vid ”boksläppet” på Idrottsplatsen i Snogeröd hade intresserade möjlighet att köpa Bygdeskrift 8 som getts ut under våren. Boken är resultatet av 28 författares medverkan och speglar Ringsjöbygden i dåtid och nutid. Genuina barndomsskildringar varvade med läkarens syn på den medicinska situationen, vetenskapliga redogörelser för fågellivet kring Ringsjön och intressanta personporträtt – det är ett fängslande och mycket omväxlande innehåll som erbjuds i denna åttonde Bygdeskrift. Boken är på 292 sidor med 400 foton, varav många i färg.

Kyrkogårdsvandringen den30 juni i Hurva, leddes av Anne-Marie Olsson, Essie Kjällquist och Stig Jönsson. I kyrkan hölls andakt av Anneli Elmelid och det var samarrangemang med Ringsjö församling. Ett 30-tal intresserade deltog och kvällen avslutades med fika ur egna korgar i Församlingshemmet.

Bygdevandring den 14 augusti i västra Fogdarp samlade hundratalet entusiastiska deltagare som med traktor och vagn utforskade ännu en del av Fogdarp under ledning av Carin Svantesson och Ingrid Pettersson. Thomas Nordström och Gull Rydström berättade om Orups gård och den lantbruksskola som funnits där samt om Gudmuntorps Skytteförening.

Hemvändardagen den 12 september i Gudmuntorp var arrangerad tillsammans med Ringsjö församling och inleddes med gudstjänst av kyrkoherde Helene Öhman och sång av Ringsjö kyrkokör och kantor Elisabeth Mühlhäuser. Efteråt serverades smörgåstårta, kaffe och kaka i Församlingshemmet i Hurva.

Temamötet som hölls den 22 september, anordnades tillsammans med Snogeröds IF och ett 30-tal intresserade mötte upp. Kommunalråden Johan Svahnberg, Höör, och Johan Andersson och Catharina Malmborg, Eslöv, informerade om aktuella projekt i kommunerna och diskuterade med publiken som hade många frågor och synpunkter.

Bygdeafton den 7 oktober. I föreläsningen ”Havre – inte bara gröt” av docent Lena Ohlsson gavs medicinska aspekter på ett alldagligt livsmedel. Kvällen inleddes med en måltid i havrens tecken: havrebiffar med bönsallad och koriandersås och till kaffet rabarberpaj med havregryn.

Bygdeafton den 28 oktober. ”Mors vävnader och handarbeten” med Anna-Stina Hultgren Lööw som presenterade ett stort urval av sin mors vackra vävnader och handarbeten. Hon berättade också om livet på en gård på landet under moderns och sin egen uppväxt. Krögaren hade dukat upp sillbord och till kaffet serverades husets hemlagade glass.

Konst- och Hantverksmässa den 13-14 november i Kyrkans hus, Bosjökloster. Här bytte många fina hantverksprodukter ägare och man lät sig väl smaka av kaffe och hembakat eller av korv som grillats av Räddningstjänst Rolsberga. Familjen Christoffersson sjöng ”Låtar och sladänger från Skåne” på lördagen och kantor Elisabeth Mühlhäuser musicerade på temat ”Ur skånska spelmansgömmor” på söndagen.

  • Bygdeföreningen har i skrivelse till Trafikverket påtalat behovet av stopplikt och hastighetsbegränsning vid det olycksdrabbade korset i Fogdarp mellan väg 17 och ”gamla riksväg 22”.
  • Behovet av cykelväg mellan Gudmuntorp och Snogeröd är stort och en arbetsgrupp i Bygdeföreningen undersöker förutsättningar och krav för byggandet av en sådan.

Rolsberga den 12 januari 2022 /Styrelsen