Årsberättelse 2020


Styrelsen har under året varit:

Gull Rydströmordf/webÅke Nilssonvice ordf
Magnus Zätterströmkassör/supplIréne Jönssonvice kassör
Ingrid Nihlgårdsekr/förplägnClaes Nordfeldtvice sekr/suppl
Anne-Marie OlssonledamotTom Strömledamot
Gunnel GrönvallledamotCarin Svantessonsuppl
       

Under verksamhetsåret hade styrelsen 12 protokollförda möten. Antalet medlemmar var vid årsskiftet 380 och medlemsavgiften 125 kr. Kassabehållningen var 134 380 kr.  

Teaterkvällen den 30 januari på Hurva Gästgivaregård i samarbete med Eslövs Teaterförening blev mycket uppskattad. Skådespelaren och regissören Maria Arnadottir lockade till både skratt och eftertanke med sin berättarföreställning ”Så sant som det är sagt”.

Årsmöte hölls den 20 februari och inleddes med Minestronesoppa, bröd och därefter kaffe och den traditionella fastlagsbullen. Efter årsmötesförhandlingarna tog Anna Maria Dencker, teolog, etnolog och musiker över pekpinnen och fick oss att minnas vår skoltid genom att vi tillsammans sjöng ”Skolsånger från förr”.  

Kyrkogårdsvandring på Bosjökloster kyrkogård den 8 juli leddes av Gull Rydström. Hon fokuserade på kulturgravar och andra bevaransvärda gravplatser och David Stefansson, arbetsledare för kyrkvaktmästarna, berättade om framtidsplaner för kyrkogården. Andakt hölls av Helene Öhman och därefter togs de medhavda kaffekorgarna fram för en stunds social samvaro i corona-anpassad miljö.

Bygdepromenad i Pinedalen den 15 augusti, givetvis coronaanpassad, startade vid Tofta och sedan gick man i bitvis oländig terräng till minnesstenen över Jönstorps bronsfynd där Mikael Sollerhed, markägare, berättade om utgrävningarna. Tipsfrågor delades ut under vandringen och de fanns även på hemsidan och i mobilen. Sedan togs medhavda stolar och kaffekorgar fram för en gemytlig fikastund.

Bygdepromenad på Västra Bosjöklosterhalvön den 12 september gick längs den nya vandringsleden där Bengt Nihlgård berättade om naturreservatets historia, flora och fauna. Gull Rydström  visade olika gravplatser på Bosjökloster vackra kyrkogård. Tipsfrågor fanns tillgängliga på platsen, i  mobil och på hemsidan. Promenaden var anpassad anpassad till gällande covid -19 krav. Eftermiddagen avslutades med fika och trevlig pratstund.

Bygdepromenad i Hurva by den 10 oktober, var en rundvandring längs Hurvas små gator med Anne-Marie Olsson som är väl förtrogen med byn. Hon berättade om några av de verksamheter som funnits där och Martin Persson från Hurva frivilliga brandkårs kamratförening förevisade Brandstationen och den gamla brandbilen. Tipsfrågorna anknöt till Hurva och de fanns på papper, i mobilen och på hemsidan.  Efteråt pratades det och umgicks över kaffekorgarna på rekommenderat avstånd.

I samarbete med lärare och elever på Gudmuntorps skola fortsatte projektet ”Rolsberga förr och nu”, Vi hann vid fyra tillfällen, innan coronapandemin slog till, besöka klasserna 5 och 6 och berättade om Rolsbergas brandstation, affärer, mejeri, dansbanor, bensinmackar mm.

Skånes Hembygdsförbund har utsett Södra Ringsjöortens Bygdeförening till en av sju ”Innovationspristagare 2020” för föreningens förmåga att tänka om i en annorlunda tid –  under en pandemi. Prissumman är 7 000 kr.

Rolsberga den 12 januari 2021 /Styrelsen