Årsberättelse 2017


Styrelsen har under året varit:
Gull Rydström                   ordf/hemsida     Åke Nilsson                        vice ordf
Gunnel Grönvall                kassör                 Iréne Jönsson                    vice kassör
Ingrid Nihlgård                  sekr/förplägn     Magnus Zätterström         vice sekr./suppl

Marianne Carlsen              ledamot              Tom Ström                         ledamot

Anne-Marie Olsson           suppl                  Anders Nilsson                  suppl

Under verksamhetsåret hade styrelsen 9 protokollförda möten. Totala antalet medlemmar vid årsskiftet var 260, varav 171 familjer och 89 enskilda medlemmar. Medlemsavgiften var 150:- för familj och 75:- för enskild. Kassabehållningen vid årsskiftet var 104 015 kronor.

Årsmöte hölls den 16 februari. Årsmötesförhandlingarna följdes av underhållning med Agneta Grundström och Hasse Andersson, som spelade och sjöng visor och ballader på skånskt manér. Kvällen inleddes med laxpaj, kaffe och kaka.

Bygdeafton den 9 mars med doc. Carl-Erik Lundbladh, som höll en intressant och roande föreläsning om skånskt talspråk förr och nu. Till kvällsmat serverades Kapprockasill med potatismos.

Bygdeafton den 20 april då Åke Nilsson, läkare och specialist på mag- och tarmsjukdomar, gav perspektiv på kostdebatten under en 50-års period. Näringsberäknad måltid med hackebiff, potatis och grönsaker samt fruktsallad serverades.

Familjedag den 21 maj anordnades i Rövarekulan tillsammans med Frosta Härads Hembygdsförening. Bengt Nihlgård vandrade i naturen med intresserade och man kunde delta i tävlingar och tipsrunda. Det grillades korv och medhavd fika smakade gott.

Nationaldagen den 6 juni firades på Idrottsplatsen i Snogeröd. Hilda Knafve, kultur- och fritidsstrateg, talade och Ringsjö kyrkokör sjöng. Representanter från verksamheter i bygden medverkade och Höörs Gammaldansförening gav prov på sin skicklighet. Barnen roade sig med fotboll och utforskade brandbilen. Kaffe med hembakat serverades och Idrottsföreningen grillade korv.

Bygdevandring den 12 augusti gjordes i Äspinge med traktor och vagn. Gull Rydström samt boende på orten informerade om husen, gårdarna och människorna längs Äspingevägen. Kaffekorg och korvgrillning på Stensäter Ridcenter avslutade dagen.

Hemvändardag den 24 september i Gudmuntorps kyrka anordnades tillsammans med Ringsjö församling.  Efter högmässa med Helene Öhman och sång av kyrkokören serverades sillbord på Hurva Gästgivaregård, där besökarna kunde prata minnen under trivsamma former.

Bygdeafton den 5 oktober med Ingvar Mann, trädgårdslärare på Hvilan Utbildning, visade hur man beskär buskar och träd för att få en vacker trädgård. Soppa och pannkakor serverades.

Informations- och diskussionskväll den 19 oktober tillsammans med Ringsjö församling. Medverkade gjorde också kontraktsprost Mikael Johansson och konsult Mats Edström, ansvarig för Vård- och Underhållsplanerna för kyrkogårdarna. Ett 60-tal intresserade hade kommit för att lyssna. Kvällen avslutades med underhållning och kaffe.

Bygdeafton den 2 november då senapsodlaren Hans Svensson från Petersborgs gård berättade allt som var värt att veta om senap. Julsenap såldes och krögaren serverade korv med mos och senap samt kaffe och äppelkaka.

Konst- och Hantverksmässa i Kyrkans hus i Bosjökloster hölls den 11 och 12 november. Fina arbeten av lokala hantverkare visades och såldes. Besökarna kunde njuta av musikunder­hållning, på lördagen med Trio JAG och på söndagen med Helén och Jan-Olof Rydström. Kaffe och hembakat serverades och lotter såldes.

Samarbetet med Gudmuntorps skola har fortsatt under 2017 och uppskattade hem-bygdsdagar har anordnats tillsammans med lärare och elever i klasserna 1-6.
Planering och arbete med Bygdeskrift 7 har pågått under en stor del av verksamhetsåret.
En arbetsgrupp ur styrelsen har tillsatts med syfte att påverka översiktsplanering och
framtida byggande på kort och lång sikt.

Lunnarna den 18 januari 2018 /Styrelsen