Årsberättelse 2016


Styrelsen har under året varit:
Gull Rydström                   ordf/web       Åke Nilsson                        vice ordf.
Gunnel Grönvall                kassör            Irene Jönsson                    vice kassör
Ingrid Nihlgård                  sekr/förpl      Tom Ström                         vice sekr.

Marianne Carlsen              ledamot         Kerstin Björk                     suppl.

Anne-Marie Olsson          suppl/dok      Anders Nilsson                  suppl.

Under året hade styrelsen 9 protokollförda möten. Antalet medlemmar var 255, varav 166 familjer och 89 enskilda. Medlemsavgiften var 150:- för familj och 75:- för enskild. Kassabehållningen var vid årsskiftet 69 368:- .

Årsmöte hölls den 18 februari. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar visade Bengt Nihlgård del 2 av sin film ”Glimtar från Södra Ringsjöortens Bygdeförening”. Räksmörgås, kaffe och biskvi serverades.

Bygdeafton den 10 mars med cirkusartist Toni Rhodin, som berättade om Brazil Jack och cirkusfamiljen Rhodin. Kvällen inleddes med ett välsmakande sillbord.

Bygdeafton den 21 april var ett samarrangemang med Frosta Härads Hembygdsförening. Bengt Nihlgård höll föredrag om Ringsjön och dess betydelse för det omkringliggande landskapet. Till kvällsmat dukade krögaren fram laxpudding med tillbehör.

Båtutflykt på Ringsjön den 21 maj anordnades på temat ”Ut på böljan den blå”. Sju båtar med skeppare deltog och Bengt Nihlgård, Anne-Marie Olsson och Niels Dreyer guidade runt sjöarna.  Arrangemanget var ett samarbete med Frosta Härads Hembygdsförening.

Nationaldagen den 6 juni firades på Idrottsplatsen i Snogeröd. Lars-Ivar Ericsson, fd riksdagsman och kyrkoherde, höll tal, Ringsjö kyrkokör sjöng och Brandvärnet, Idrottsföreningen och Björks Ringsjön berättade om sina respektive verksamheter. Olika aktiviteter hade ordnats för barnen. Kaffe, hembakat och grillad korv serverades.

Kyrkogårdsvandring vid Hurva kyrka gjordes den 4 aug. Essie Kjällquist, Anne-Marie Olsson och Gull Rydström berättade om människorna som levt i bygden. Andakt hölls i kyrkan.

Bygdevandring i Prästgårdparken i Östra Sallerup den 27 aug. med Eva Grip, som guidade kunnigt i den unika 1600-talsparken. Kulturhusets café serverade kaffe och goda kakor.

Hemvändardag den 25 sept. anordnades av Ringsjö församling och Bygdeföreningen. Hemvändardagen sammanföll med installationen av kyrkoherde Helene Öhman i Gudmuntorps kyrka och ett stort antal besökare mötte upp. Lunch serverades i Stallet på Bosjökloster.

Bygdeafton den 6 okt med spelemannen Roland Gottlow som bjöd på sång och musik med anknytning till Lennart Kjellgren, känd TV-personlighet, författare mm från vårt härad. Kvällen inleddes med soppa och pannkakor och var ett samarrangemang med Frosta Härads Hembygds­förening.

Bygdeafton den 3 nov, som började med att viltfärsbiff serverades, fortsatte med ett intressant föredrag av viltforskare Anders Jarnemo under rubriken ”Det vilda Skåne”. Många vackra naturbilder visades.

Konst- och Hantverksmässa hölls i Kyrkans Hus i Bosjökloster den 14-15 nov. tillsammans med bygdens hantverkare. Gediget hantverk såldes och köptes och det bjöds på musikunderhållning av Anette Krohn samt Toribio och Sara De Los Santos.  Kaffe och hembakat serverades.

Samarbete med Gudmuntorps skola har inletts under året. En första ”Hembygdsdag” har hållits för en klass med mycket entusiastiska elever och fler kommer att följa för de övriga klasserna.

Vård- och underhållsplaner har utarbetats för kyrkogårdarna i Ringsjö församling under 2016. Bygdeföreningen har tagit del i arbetet som rådgörande instans och getts möjlighet att påverka resultatet.

Kråkarp den 12 jan 2017/Styrelsen