2022-10-26 ”Vatten ur två perspektiv”


Limnolog Lynn Ranåker från Böstofta, tar oss först med under sjöytan och informerar avslutningsvis om brandskydd i sitt föredrag ”Vatten ur två perspektiv: Hur vatten påverkar fiskens liv och betydelsen av vatten vid brand”.               

Krögaren serverar sillbord samt kaffe med kaka.