2021-11-13/14 Konst- och Hantverksmässa


Årets Konst- och Hantverksmässa hölls den 13-14 november i Kyrkans Hus, Bosjökloster och lockade som vanligt många besökare. Bygdens hantverkare visade och sålde sina fina alster. Ett urval av fotograf Ragnar Mårtenssons bildkonst, som familjen donerade till Bygdeföreningen vid hans bortgång 2014, fanns också att beskåda och köpa.

På lördagen underhöll familjen Christoffersson med ”Låtar och sladänger från Skåne” och på söndagen musicerade kantor Elisabeth Mühlhäuser på temat ”Ur skånska spelmansgömmor”.

Alla njöt av den goda samvaron och lät sig väl smaka av kaffe och hembakat eller av korv som Räddningstjänst Rolsberga grillade ute på gården.

1

Marie Mattsson

2

Gunhild Becker

3
Henriette Udsen

4
Olle Malmqvist
5
Leif Persson
6
Emma Magnusson och Jeanett Magnusson
7
Familjen Christoffersson spelar ”Låtar och sladänger från Skåne”.
8
Britt Carlsson och Lena Cederberg
9
Thea Nilsson och Bengt Nihlgård
10
Kerstin Björk med barnbarn som hjälper till.
11
Johanna Skoog Knudsen
12
Carin Svantesson köper korv av Lynn Ranåker med assistent.
13
Pernilla Caster, Inger och Bo Persson
14
Ing-Britt Malmborg
15
Margareta Hörström
16
Helen Stahre
17
Elisabeth Gudrun Mühlhäuser
18
Ingalill Knutsson
19
Gun-Britt Carlsson
22
Jenny Johansson
20
Grillmästarna, fr.vä Bo Knudsen, Martin Olsson och Rolf Månsson.
21
Kökspatrullen, fr.vä. Carin Svantesson, Lars Böök, Iréne Jönsson, Lasse och Gunnel Grönvall samt Stig Jönsson