2020-02-20 Årsmöte


Årsmöte på Hurva Gästgivaregård, som började med Minestronesoppa och gott bröd. Därefter kaffe och fastlagsbulle och årsmötesförhandlingar. Anna Maria Dencker, teolog, etnolog och musiker, fick genom sång, musik och dramatik, oss att minnas skoltiden med sitt program ”Skolsånger från förr”.