2020-01-30 Teaterkväll


En teaterkväll, på Hurva Gästgivaregård, i samarrangemang med Eslövs Teaterförening.