2018-10-25 Temamöte


Hur ser framtiden ut för Södra Ringsjöorten?

Under hösten inbjöd Södra Ringsjöortens Bygdeförening och Snogeröds IF till Temamöte för att informera om och öka intresset för en positiv utveckling av bygden. Goda kommunikationer, bra byskolor och fin natur gör vår bygd attraktiv. Hur kan vi dra nytta av detta för att främja inflyttning och etablering av nya verksamheter?

Åke Nilsson, v.ordf. Bygdeföreningen, berättar om förutsättningarna i Södra Ringsjöorten……
….och vilka är alternativen för bygdens framtid?
Mikael Nordholm, vd HFAB
Patrik Larsson, mark- och exploateringsingenjör Eslöv
Karin Kallioniemi, kommunarkitekt Höör