2018-08-11 Bygdevandring, Fogdarp


Lördagen den 11 augusti samlades vi hos Per och Carna Andersson i Fogdarp och under en rundtur med traktor och vagn fick vi veta mer om husen och människorna i östra delen av Fogdarp, bl.a. Schönströms undantag, Fogdarps gård, Holmbergs affär, Karstorp och Elisefarm.

Intresset för dagens bygdevandring var väldigt stort och lockade ca 100 personer.
I samspråk med bekanta i väntan på avfärd.
Även yngre Fogdarpsbor kom till bygdevandringen.
”Det var länge sen vi sågs…”
Bengt Nihlgård och Åke Nilsson hälsade välkomna.
En femte vagn och traktor behövde tas fram, men punktering…
Snabbt och lätt byttes hjul!
Så bar det iväg.
Marianne Carlsen berättade om många av husen och människorna längs vägen.
Vid Larssons Bilservice gjordes ett stopp.
Tore Larsson f.d Larssons Bilservice.

Tina Andersson berättade om Tureholm där man kan få fotvård och……
….maken Tomas Andersson, Tureholm, presenterade sitt företag Jota Bygg AB.
Vid Karstorp gjordes också ett stopp.

Jenny Johansson med sonen Ellis berättade om familjens hus.
Mer intressant att utforska stubben tyckte Ellis…
Carin Svantesson hade grävt i arkiven och kunde förtälja mycket om Karstorp och gårdarna runt om.

Emma Magnusson driver Fogdarps Alpackor.
På Elisefarm berättade Lars Ingesson om golfbanan, restaurangen och konferensanläggningen.
Kaffekorgarna dukades upp i den fina festlokalen hos Carna och Per Andersson.
Per Andersson, femte generationen på släktgården, berättade om dagens drift.
Sten och Britta Andersson, som berättade om släktgårdens äldre historia, avtackas av Gunnel Grönvall.