2018-04-04 Gudmuntorps skolas framtid


Höörs kommun presenterade under våren ett besparingsförslag, som av många uppfattades som början till en avveckling av Gudmuntops skola. Ansvariga politiker träffade 2018-03-22 lärare och skolbarn varefter en manifestation hölls på skolgården. Många kom dit för att stötta föräldrar, barn och lärare i klass 4 som protesterade mot kommunens aktuella besparingsförslag.
Informationsmötet om Gudmuntorp skolas framtid 2018-04-04 var välbesökt och de konstruktiva diskussionerna uppskattades av alla.
Susanne Andersson, ordf BUN, i samspråk med Maria Nielsen och Daniel Schönström.