2015 Hemvändardagen


Hemvändardagen, ett uppskattat samarrangemang mellan Ringsjö församling och Bygdeföreningen, inleddes med gudstjänst under ledning av tf kyrkoherde  Lars-Ivar Ericsson i Gudmuntorps kyrka. Dop av lilla Thyra gjordes under gudstjänsten. Ringsjö kyrkokör och kantor William Runnström bidrog med sång och musik. Vid den trivsamma lunchen och vid fotoskärmarna väcktes många minnen till liv av äldre och yngre hemvändare.

Glada hemvändare!

Glada hemvändare!

Ringsjö kyrkokör

Ringsjö kyrkokör

Thyra välkomnas av församlingen efter dopet.

Thyra välkomnas av församlingen efter dopet.

Lunchen avnjutes.

Lunchen avnjutes.

Bygdeföreningens bildskärmar med foto från aktiveter under året.

Bygdeföreningens bildskärmar med foto från aktiveter under året.