Årsberättelse 2011


Södra Ringsjöortens Bygdeförening

Årsberättelse 2011

Styrelsen har under året varit:

Åke Olssonordf.Gull Rydströmvice ordf./dok.ansv.
Gunnel GrönvallkassörIréne Jönssonsuppl./vice kassör
Lennart Järetoftsekr.Tom Strömvice sekr.
Ingrid Nihlgårdförplägnad ansv.Marianne Carlsenledamot
Ragnar Mårtenssonsuppl./media ansv.Kerstin Björksuppl.

Under verksamhetsåret hade styrelsen 6 protokollförda möten. Totala antalet medlemmar vid årsskiftet var 179 varav 124 familjer och 55 enskilda medlemmar. Medlemsavgiften var 150:- för familj och 75:- för enskild. Kassabehållningen vid årsskiftet var 88 943 kronor.
Årsmöte, hemvändardag och bygdeaftnar ägde rum i Församlingshemmet i Snogeröd.

Torsdagen den 3 februari i Gudmuntorps kyrka.

Elisabeth Reuterswärd f.d. arkivarie, kåserar om ”Pliktpallen i kyrkan och dess historia”
Det var ett samarrangemang med Frosta Härads Hembygdsförening och Ringsjö församling.
Alla fick höra ett intressant föredrag om Pliktpallen och dess historia.

El-Reuters Ake-tack-Ellisab

Kaffedamer Kaffe

 

Årsmöte hölls den 24 februari.

Harpolirarna från Eslöv med omnejd underhöll med skånsk folkmusik. Mötet avslutades traditionsenligt med fastlagsbullar.

Forh Ing+Ake

Tack2 Bygdebor3

Bygdebor4 Fastl

Bygdeafton den 24 mars i Församlinghemmet, Snogeröd.

Staffan Åkeby f.d. djurparkschef, berättade om vad som är på gång inom Skånes Djurpark och gav oss en livfull inblick i dess djur.

Staffan_introduceras SA-slapper-uv_web

dator_snack sopp_bordet2

bordsplac2 bordsplac3

Bygdeafton den 28 april i Församlinghemmet, Snogeröd.
Professor Bodil Jönsson från Lund föreläste engagerat och med stor klokskap om livets olika skeden under titeln ”Vi lär som vi lever”.

BJ_1 BJ_4

BJ_5 matb_2

matb_4 matb_3

Köket dukade fram sill och ägg samt påskbakelse.

 

Bygdevandring en vårkväll den 26 maj,
med kommunekolog Anna-Karin Olsson på den nya vandringsleden ”Brottets bana” mellan Stanstorps stenbrott i Stenskogen och Höörs mölla.