Kommande aktiviteter


Den planerade Konst- och Hantverksmässan 14-15 november måste vi tyvärr ställa in till följd av pågående corona pandemi! Planering av corona anpassat program för våren 2021 pågår, och preliminärt kommer vi att erbjuda bilburen Bygdetipsrunda i februari, tre Bygdepromenader under mars, april och maj samt ett lite annorlunda firande av Nationaldagen den 6 juni.

Vi arbetar också med nästa bok, Bygdeskrift 8, som vi kommer att presentera senare under våren. Välkommen att bidra med idéer, berättelser, foto och tankar om bygden förr, nu och i framtiden! Manus stopp 15 januari 2021, kontakt se nedan!

Fotograf Ragnar Mårtensson (1945-2014) dokumenterade under 2013, för Bygdeföreningen, gravarna på Bosjöklosters kyrkogård och hans innehållsrika dokumentation i ord och bild finns nu tillgänglig under fliken ”Om bygden”!

Frågor? Välkommen att ringa ordf. Gull Rydström, 0703 968117, eller maila s.r.bygdeforening@gmail.com