Kommande aktiviteter


Tisdag 25 juni, kl. 19.00, Kyrkogårdsvandring vid Sommarkyrkan i Gudmuntorp. Gull Rydström leder kyrkogårdsvandringen med fokus på kulturgravar och andra bevarandevärda gravplatser. Andakt i kyrkan med Anneli Elmelid. Kvällen avslutas med kaffeservering. Samarrangemang med Ringsjö församling. Välkomna!