Medlemsinfo


Du är hjärtligt välkommen att bli medlem i Södra Ringsjöortens Bygdeförening!

Det totala antalet medlemmar vid årsskiftet 2017 – 2018 var 260 varav 171 familjer och 89 enskilda.

Enligt beslut på årsmötet 2017 finns fr.o.m 2018 enbart enskilt (personligt) medlemskap och medlemsavgiften är 125 kr/person.

Du kan skicka din medlemsavgift till Södra Ringsjöortens Bygdeförening, bankgiro 5921-9741. Vänligen ange namn och adress vid inbetalning på bankgiro!

Du kan också ta kontakt med föreningens kassör Gunnel Grönvall, tel. 0413 31250 eller 070 5431250, mail gunnel.g@telia.com