Föreningen


Logo_Large

Information om Södra Ringsjöortens Bygdeförening

Föreningens verksamhetsområde omfattar bygden söder om Ringsjön och skall vara politiskt och religiöst obunden.
Medlemskap i föreningen skall vara öppet för alla.
Årsmöte skall hållas före februari månads utgång.
På årsmötet väljs styrelse, revisorer, valberedning och det beslutas om medlemsavgift.
Årsmötet beviljar också ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
Endast årsmötet får ändra stadgar eller upplösa föreningen.
Om föreningen skall upplösas skall föreningens tillgångar användas till kulturella ändamål i Ringsjöbygden.

Medlemsinfo

 

 

Styrelsen