Program 2020


Välkommen till

Södra Ringsjöortens Bygdeförening!

På grund av pågående corona pandemi har Bygdeföreningens styrelse sett det som nödvändigt att skjuta alla planerade programaktiviteter* under hösten 2020 på framtiden! 

Välkommen att i stället delta i de Bygdepromenader med tipsfrågor som vi erbjuder vid tre tillfällen i höst. Dessa aktiviteter är givetvis corona anpassade!

Lördag 15 augusti kl. 13.00, Bygdepromenad – corona anpassad – i Pinedalen. Samling på Tofta gård, Snogeröd 612. Promenaden, på knappa 2 km, går över stock och sten genom den vackra dalen till minnesstenen över Jönstorps bronsfynd där Mikael Sollerhed berättar om utgrävningarna som gjordes 1972. Tipsfrågor delas ut och finns längs vägen, även tillgängliga via mobil och på hemsidan! Ta med egen kaffekorg och något att sitta på! Vi avslutar med fika och pratstund på Tofta där Martin Olsson och Jonna Karlsson berättar om sin ekologiska gård.

Lördag 12 september kl. 13.00, Bygdepromenad – corona anpassad – på Västra Bosjöklosterhalvön. Samling vid Bosjökloster kyrkogård (väster om väg 23). Vi går, över stock och sten, en del av den nya vandringsleden (drygt 2 km), där Bengt Nihlgård berättar om naturreservatets historia, flora och fauna. På Bosjöklosters vackra kyrkogård visar Gull Rydström olika begravningsplatser. Tipsfrågor delas ut och finns längs vägen, även tillgängliga via mobil och på hemsidan! Ta med egen kaffekorg och något att sitta på! Vi avslutar med fika och pratstund! 

 Lördag 10 oktober kl. 13.00, Bygdepromenad – corona anpassad – preliminärt  i Hurva by, mer info följer!

 Aktuell info, se vår hemsida www.ringsjo, facebook och annonser i Lokaltidningen Mellanskåne, eller ring ordf Gull Rydström 0703 968117!

 * 2020 program som skjutes på framtiden:

19 mars, ”Mors vävnader och handarbete”

16 april, ”Skånska mineralfyndigheter förr och nu”

16 maj, ”Orups sanatorium, vad gjorde man där egentligen?”

6 juni, Nationaldagen

15 aug, Bygdevandring i västra Fogdarp

10 sept, Temamöte om aktuella frågor i Södra Ringsjöorten och ”Varför provborrar man egentligen i Lyby”

20 sept, Hemvändardagens gudstjänst hålles kl 11 i Gudmuntorp men samkvämet efteråt är inställt.

1 okt, ”Havre – inte bara gröt

29 okt, ”Träden och människan”.

14-15 nov, Konst- och Hantverksmässan

Nästa bok, Bygdeskrift 8, är på gång! Välkommen att bidra med din berättelse och tips på innehåll! (manusstopp 30/12-2020)

”Gravsatta på Bosjöklosters kyrkogård”, Ragnar Mårtenssons fantastiska dokumentation från 2013 av kyrkogården i Bosjökloster kommer inom kort att finnas tillgänglig på vår hemsida!