2022-07-13 Kyrkogårdsvandring


Södra Ringsjöortens Bygdeförening och Ringsjö församling anordnar Kyrkogårdsvandring på Bosjökloster kyrkogård onsdagen den 13 juli.

Gull Rydström och Carin Svantesson leder kyrkogårdsvandringen med fokus på några av de gravar som Ragnar Mårtensson dokumenterat i ord och bild.

I Kyrkans Hus serveras kvällskaffe och Bygdeföreningen visar och säljer delar av Ragnar Mårtensson fotokonst, som familjen donerade till Bygdeföreningen vid hans bortgång 2014.