2021-06-30 Kyrkogårdsvandring Hurva


Onsdagen den 30 juni var det kyrkogårdsvandring på Hurva kyrkogård med Anne-Marie Olsson, Essie Kjällquist och Stig Jönsson som ledsagare. Fokus låg på kulturgravar och andra bevarandevärda gravplatser. Kvällen avslutades med andakt i kyrkan med Anneli Elmelid och fika ur egna korgar i Församlingshemmet.