2021-05-26 Årsmöte


På grund av pågående corona-pandemi ersattes det planerade Årsmötet på Björk’s Ringsjön med årsmöte via e-post och brev.

Fr.vä: Tom Ström, Claes Nordfeldt, Åke Nilsson, Ingrid Nihlgård, Gullan Rydström, Magnus Zätterström, Anne-Marie Olsson, Gunnel Grönvall, Carin Svantesson, Iréne Jönsson