2020-09-12 Bygdepromenad – Västra Bosjöklosterhalvön


Bygdepromenad på Västra Bosjöklosterhalvön den 12 september gick längs den nya vandringsleden där Bengt Nihlgård berättade om naturreservatets historia, flora och fauna. Gull Rydström  visade olika gravplatser på Bosjökloster vackra kyrkogård. Tipsfrågor fanns tillgängliga på platsen, i  mobil och på hemsidan. Promenaden var anpassad till gällande covid -19 krav. Eftermiddagen avslutades med fika och trevlig pratstund.