2020-07-08 Kyrkogårdsvandring på Bosjökloster kyrkogård


Gull Rydström ledde Sommarkyrkans coronaanpassade kyrkogårdsvandring som hade fokus på kulturgravar och andra bevarandevärda gravplatser. David Stefansson, arbetsledande kyrkvaktmästare, berättade om de framtidsplaner som finns för kyrkogårdarna i Ringsjö församling och vid Minneslunden höll kyrkoherde Helene Öhman andakt. Kvällen avslutades med fika från egna kaffekorgar. Samarrangemang med Ringsjö församling.