2019-06-25 Kyrkogårdsvandring


Kyrkogårdsvandring den 25 juni i Gudmuntorp leddes av Gull Rydström. Andakt hölls i kyrkan med Anneli Elmelid och därefter serverades kaffe . Ett samarrangemang med Ringsjö församling.