2018-09-06 Kyrkogårdsvandring Hurva


Kyrkogårdsvandring den 6 september gjordes i Hurva under ledning av Ann-Marie Olsson, Anders Nilsson, Essie Kjällquist och Stig Jönsson. Andakt hölls i kyrkan av Helene Öhman och kvällen avslutades med kaffe och god samvaro i Församlingshemmet.

Anders Nilsson guidar
Essie Kjällquist guidar
Stig Jönsson guidar
Anne-Marie Olsson guidar
Petra Lengbrant underhåller