2016 Årsmöte


Till årsmötet, som hölls på Hurva Gästgivaregård den 18 februari, kom näst intill hundra personer. Alla lät sig väl smaka av krögarens räksmörgåsar varefter årsmötesförhandlingar hölls under ledning av Gull Rydström. Åke Olsson avtackades efter drygt 25 års styrelsearbete och Anders Nilsson hälsades välkommen som ny styrelsemedlem. Bengt Nihlgård visade del 2 av sin film ”Glimtar från Södra Ringsjöortens Bygdeförening 25 år” i vilken han sammanställt intressanta och fina bilder och filmepisoder från perioden 2011-2014.

DSC09642 DSC09639   DSC09646

DSC09715   DSC09604   DSC09624